.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

Zeeuwse groep

Zeeuwse groep
1963 - 1964

Gezocht Tlt Tomassen.

Gezocht  Tlt  Tomassen.
Mail de Admin

.

.
.

.

.
.

Gezocht 63-2 Maarn

Gezocht 63-2 Maarn

.

.
.

61-5 zwaait af

61-5 zwaait af
.

.

.
.

.

.
,

.

.
.

.

.
.

.

.
.

SECURITY APP

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

,

,
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.
.

Lintjesregen in Maarn

Sgt1 W VAN HOUT.

.

.
.

.

.
AFZWAAIEN... TOEN

.

.
AFZWAAIEN... NU

.

.
.

fh

fh
.

Maarn

Terug in de tijd....

Terug in de tijd....
.

DE INTENDANCE............

.

.
.

.

.
,

.

.
.

.

.
.

JVI 400 V 27 KVA

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Lintjesregen...

Lintjesregen...

.

.
.

Maarns zwembad

Maarns zwembad
.

SOPHIETJE

SOPHIETJE
.

.

.
.

Majoor van der Hum

Majoor van der Hum
DIENST WELZIJNSZORG

.

.
WANDA IN YOKOHAMA EN LA

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Brandpiket

Brandpiket

,

,
.

.IN GESPREK MET JAN

.IN GESPREK MET JAN
JOS 68-5

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
,

.

.
.

overzicht park

.

.
.

306

MSS

MSS
.

.

.
.

http://orbat85.nl

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
.

.

.
HOP

.zen

.zen
.

.

.
,

.

.
.

.

.
.

''

''
''

.

.

Sportdag

Sportdag

.

.
.

.

.
.

.

.
.

Lancaster Maarn

.

.
,

Dienstongelukken in de Krijgsmacht

Arie Minor 59-5 129 GNDEPAVPLCIE Maarn

In juli 1960 begonnen bij de semi, volgens het Nederlands woordenboek half, parate troepen in het Geniekamp Maarn bij de 129 Genie Dep.+Avpl.Cie. als sergeant BEVO-orrading, hal 1. Wanneer je niet gestraft was, je geen wachtdienst of brandpiket had, dan kon je, door het semi paraat zijn, elk weekend met verlof, hoera! Zaterdagmorgen naar huis en zondagavond voor 24.00 uur weer terug zijn. Mijn collega's/kamergenoten in de OO-barak, kamer 11, waren Marinus Waanders van de 101 Genie Herstel, Rijssen, Johan Walgemoet, MTOO, Rheden en Reinier van Dam, ?, beiden van de 129 Genie Dep.+Avpl.Cie.. Mijn cc was kap. Rijper. Verder herinner ik mij 2lt. Van Luit, (ernstig dienstongeval ?), adj. Geldmeijer, csm. Kok, (vette Harrie), sm. Elzenaar, een oudere burger, waarvan ik de naam niet weet, De Jong ?, op de BEVO-administratie, sm. Cees van Rijthoven. Hij heeft in 1978 de dienst verlaten als adjudant. Ik heb hem op 10 juli 2009, na bijna 50 jaar, een e-mail gezonden. De smi. van de 101 Herstel, president van de OO-mess, een zeer gerespecteerde funktie, Hein van Lubeek, in de vele wandelgangen "Hein de mekker" genoemd. Bij de middagmaaltijd in de mess sprak hij achtereenvolgens, als hij de tijd daar rijp voor vond, de woorden: "Ogenblikje stilte. Eet smakelijk. Op de goede bekomst". Dat het mag zakken, ging hem te ver. Ja, zoals je merkt, het ging er bij ons toen al beschaafd aan toe. Sgt.1 Van Hal, Pijlo, sgt. Pijl, kpl.1 Lijffijt, chauffeur 6x6, ya 328, dikke DAF, sld. Wassink, Bos, Doetinchem, Herder, Heijneman, Nieuwenhuis. Op 16 juni 2009, 's avonds, heb ik Leo Poldervaart, 60-5, van de 129-Palen gebeld en een fijn telefoongesprek met hem gehad. We konden nog veel herinneringen ophalen na 50 jaar. Hij heeft geruime tijd met mij in loods 1 gewerkt en woont nog steeds in Spijkenisse. Hoe heette onze bijzonder aardige fourier? De militair, balk en 2 sterren, overste, luitenant kolonel, met dezelfde voornaam als ik, ome Arie Huiskens (of Huyskens?). Hij woonde in Heemstede/Aerdenhout en werd per dienstauto door een chauffeur van de 107 Ststvzgcie. thuis opgehaald heb ik bij iemand gelezen. Hem trof ik mijn eerste werkdag te Maarn aan. Een rijzig persoon van dicht bij de twee meter, in splinternieuwe groene overall, een werkpak over alle kleren gedragen, waarvan hij de knopen niet gebruikte, bezig met de reorganisatie van het beheer van geniemateriaal in hal 1, waar ik ook ging werken met sgt.1 Van Hal, korp. Van Laanen uit Zuid Limburg en een aantal soldaten. Ik vond Arie geen prater, alleen het hoogst noodzakelijke. Het was voor mij als startend dpl.sgt. dan ook behoorlijk wennen. Toch heb ik een aantal fijne dagen gehad met, naar mij uiteraard duidelijk werd, de hoogste militair in rang en bataljonscommandant van het Geniekamp. Op het Geniepark hielpen bij het af- en opladen van geniematerieel Hammer, De Vries, hij heeft voor mij een ouwe stompstok gemaakt die nog steeds een eervolle plaats heeft bij ons thuis, Trijsselaar, Ter Horst, Kamps en Van Buren. Soldaten van de 2 andere cie's noemden de 129ers "PALEN". We gingen hier in het park wel veel met houten palen voor veldversterkingen om, vandaar de bijnaam waarschijnlijk. Na de dienst, met mijn kamergenoten Marinus Waanders en Reinier van Dam, een rondje hardlopen vanuit de kazerne, de Maarnse Berg op, bovenlangs de camping en de afgraving de Zanderij, en er weer af. Johan Walgemoet was dan altijd nog druk met de planning van de ritten van zijn wagenpark voor de volgende dag en kon zo helaas niet meedoen. Na het hardlopen "douchen" in onze OO-barak in een lavet, met 8 kranen, helaas echter met uitsluitend koud water. We spreken over 1960 en waren snel "schoon", vooral wanneer het water, zoals in ons landje bijna altijd, weer te koud was. De kolossale houtkachel in het midden van de barak werd in de koude jaargetijden brandende gehouden door de zeer gewaardeerde oude knorrepot, burgerveteraan Knoops. Wanneer we hem een beetje plaagden door te zeggen dat de kachel niet goed brandde dan zei hij dat we er wel "woater" bijgegooid zouden hebben. We bezochten regelmatig het dicht in de buurt gelegen Protestants Militair Tehuis, waar het altijd gezellig was of werd gemaakt door het tehuisleidersechtpaar Jan en Jentina Haasjes. Jan is geboren op 22-07-1922 te Hasselt (Ov.) en overleden op 23-02-1999 in Amersfoort. Het tehuis wordt in 2009 gesloopt zodat er niets meer over is van het Geniekamp. Slechts het Rijkswegtunneltje, waarvan het gebruik verplicht was, resteert dan nog. Het Geniekamp Maarn werd in gebruik genomen in 1953. In de loop van 1971 werd het kamp opgeheven en gesloopt. De nog bruikbare "spullen" werden verhuisd naar de Margrietkazerne te Wezep. Op 14 mei 1961 fungeerde ik als cdt. Brandpiket! Op 20 januari 1961 bloed afgestaan aan het NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS. De laatste 6 maanden in Maarn was ik effektief. De wedde werd verhoogd van f 1,75 per dag naar een redelijke maandwedde van hoeveel weet ik niet meer. Verder herinner ik mij nog sgt. Silvester van Horen, kap. Sako of Simon ? Oort, vakofficier Elt. Hauser, smi. Henrie Verpoorten en sgt. Loreleijers uit mess en keuken, van de 107 Ststenverz.. Verder kap. Clausen, Elt. Ruedeseli, sgt.1 Griffioen en sgt.1 Gijs Bosman van de 101 Genie Herstel. In aansluiting, aanvang 28 juni 1961, drie maanden klein verlof uitdienen door een gespecialiseerde BEVO-afvaardiging van de 129 Genie Dep.+avpl.cie. en sld.1 Jan Duivenvoorde van de 107 Ststenverz.cie. als gast. Met een met geniematerieel, waaronder tankdozers van de 11 Genie Ost Cie., afgeladen trein vanuit Roosendaal vertrokken naar La Courtine. We waren ondergebracht bij het 41 Genie Bat., waarover kap. Minnen het bevel voerde. Na 2 maanden plotsklaps terug naar Nederland i.v.m. de kwestie Berlijn. Om de drie maanden vol te krijgen heb ik een maand gevist in de Bijland bij Lobith en heb me daarna netjes gemeld.

Sporen in Maarn

Sporen in Maarn
.

.

.
.,

De enige echte treinbeveligings site van Nederland

De enige echte treinbeveligings site van Nederland
.
;

MGD

.

.
.

MGD keuring in de oude Alexander kazerne 1962* Van pandemie tot bioterrorisme
* MGD-AMV
* Militaire verpleegkunde-MVV
* MGD ABOHZIS keuring

* MKR

CMH in de jaren zestigCMH Den Haag
Hier kreeg ik een gratis lunch aangeboden van het ministerie van Defensie.De laatste lichting dienstplichtige militairen werd in 1996 opgeroepen. Daarmee kwam ook een eind aan de massale medische keuring van jongemannen die „voor hun nummer opkwamen.” Keuringsartsen gingen na of ze geschikt waren voor het vervullen van militaire dienst. Hadden ze geen platvoeten? Was hun gehoor voldoende? Hoe zat het met de gezichtsscherpte? Waren ze psychisch stabiel? Hadden ze geen tbc?Er werd gewerkt volgens de zogeheten Abohzis-classificatie, een systeem dat na de oorlog was overgenomen van de Canadezen. Deze uitspreekbare afkorting stond voor: algemene lichamelijke toestand (A), bovenste en onderste ledematen (BO), horen (H), zien (Z), intelligentie (I) en (psychische) stabiliteit (S). Een indeling van 1 tot 5 gaf respectievelijk aan hoe hoog of laag de jongeman op deze onderdelen scoorde.Wie enkele onderdelen gemiddeld scoorde (categorie 2, 3, 4) kon gewoon de dienst in, al stonden niet alle functies meer open. Een opleiding tot commando was bijvoorbeeld onmogelijk met een score van 2 op onderste ledematen. De meeste afkeuringen (gemiddeld 7 procent) waren vanwege onvoldoende intelligentie (I-5). Bekend was de afkorting S-5. Wie die in zijn dossier meekreeg (2,4 procent in 1978), was psychisch instabiel bevonden en kon naar huis gaan.Ook als zodanig herkenbare homo’s werden tot 1974 om deze reden afgekeurd. Later mochten ze wel het leger in en daalde het aantal S-5 afkeuringen. Het zogenaamde gekkenbriefje vormde een uitweg voor nogal wat gewetensbezwaarden tegen militaire dienst.Heel wat jongens probeerden onder de dienstplicht uit te komen door tijdens de keuring te veinzen dat ze bepaalde lichaamsgebreken hadden. Maar het keuringspersoneel was ook niet van gisteren. Het laten vallen van een geldstuk achter de rug van een ’dove’ jongeman was vaak al voldoende om echt van onecht te onderscheiden. En wie kort voor de keuring een kilo drop had gegeten om zijn bloeddruk tot grote hoogte te laten stijgen, kon zichzelf verraden door een zwarte tong…

Klik hier voor de laatste tips en trucs om Koninklijk afgekeurd te worden ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten